ADCP

  • ADCP/pięciowiązkowy akustyczny profiler dopplerowski prądu/300-1200KHZ/stabilna wydajność

    ADCP/pięciowiązkowy akustyczny profiler dopplerowski prądu/300-1200KHZ/stabilna wydajność

    Wprowadzenie Seria RIV-F5 to nowo wprowadzony pięciowiązkowy ADCP.System może dostarczać dokładne i wiarygodne dane, takie jak bieżąca prędkość, przepływ, poziom wody i temperatura w czasie rzeczywistym, skutecznie wykorzystywane w systemach ostrzegania przed powodzią, projektach przesyłu wody, monitorowaniu środowiska wodnego, inteligentnym rolnictwie i inteligentnych usługach wodnych.System wyposażony jest w przetwornik pięciowiązkowy.Dodano dodatkową wiązkę sondującą o długości 160 m, aby wzmocnić zdolność śledzenia dna w specjalnych warunkach...